Det Voxne Kammerkor er et ambitiøst kammerkor bestående af otte voksne sangere og en korleder. Alle bor på Lolland og Falster.
 
Det Voxne Kammerkor synger ved musikgudstjenester og koncerter i kirker og optræder med glæde ved bryllupper, i loger og ved runde fødselsdage. Korets kunstneriske leder og dirigent, Lena Maaløe, planlægger således altid korets programmer, så sangene tilpasses lejligheden.

Koret har tillige lavet koncertprogrammer over temaer. Ex. har vi en pakke af sange med tekster af Kaj Munk. Programmet ledsages af fortælling om Kaj Munk og om de enkelte sange. Vi har også en pakke vi kalder Stemningsbilleder fra Danmark, en blandet buket af danske sange.

 

Koret har indgået et samarbejde med salmedigteren Merete Bandak. Merete har foreløbig skrevet mere end 100 salmer, der er sat i musik af førende danske komponister. Korets dirigent Lena Maaløe har arrangeret en del af disse salmer for koret. Vi har derfor lavet et koncertprogram, som vi kalder Nye salmer.