2021_07_04 Musikgudstjeneste – Lindeskovkirken

Lindeskovkirken 4. juli 2021 – Musikgudstjeneste

Titel Forfatter Komponist
Ringning
Velkomst og meddelelser efterfulgt af bedeslag
Introitus: Valmuerød står aftenens sol Merete Bandak Torsten B. Nielsen, arr. Lena Maaløe
Salme: 786, Nu går solen sin vej
Hilsen (Herren være med jer! Og med din ånd!), kollektbøn og læsning fra GT
Vær blodet i mine årer Merete Bandak Torsten B. Nielsen, arr. Lena Maaløe
Tillid og tilflugt Merete Bandak Torsten B. Nielsen, arr. Lena Maaløe
Læsning af evangelium efterfulgt af trosbekendelsen
Salme: 147, Der sad en fisker
Prædiken
En bogfinke kalder fortrøstningsfuldt Merete Bandak Kristian la Cour, arr. Lena Maaløe
Aften og sorg Merete Bandak Torsten B. Nielsen, arr. Lena Maaløe
Nadver, indledes med 440, under nadveren orgelmeditation
Efter nadveren synges 458 vers 2, 4 og 5
Bøn og velsignelse
Salme: 356, Almagts Gud
Postludium med udgang til terrassen, vin og samvær
Fællessang: Valmuerød står aftenens sol Merete Bandak Torsten B. Nielsen, arr. Lena Maaløe
Månen svæver tryg og rolig Merete Bandak Torsten B. Nielsen, arr. Lena Maaløe