Det Voxne Kammerkor
er et ambitiøst kammerkor bestående af otte voksne sangere og en korleder. Alle bor på Lolland og Falster.

 

Det Voxne Kammerkor synger ved musikgudstjenester og koncerter i kirker og optræder med glæde ved bryllupper, i loger og ved runde fødselsdage. Korets kunstneriske leder og dirigent, Lena Maaløe, planlægger således altid korets programmer, så sangene tilpasses lejligheden.

 

Koret samarbejder med Foto-kartellet.dk, hvilket vil sige, at Fotokartellet gerne medvirker ved koncerter med deres billedserier, der på meget fin vis understøtter sangene, idet billederne løbende vises på et stort lærred. Samarbejdet har foreløbig resulteret i 2 koncert-programmer: Kaj Munk og Stemningsbilleder fra Danmark.

 

Nyeste samarbejde er med salmedigteren Merete Bandak. Merete har foreløbig skrevet mere end 100 salmer, der er sat i musik af førende danske komponister. Korets dirigent Lena Maaløe har arrangeret en del af disse salmer for koret. Vi har derfor lavet et koncertprogram, som vi kalder “Nye salmer”.