2020-11-01-NA Alle helgens gudstjeneste – Nr. Alslev Kirke

Allehelgens gudstjeneste i Nr. Alslev Kirke 1. november 2020
Titel Forfatter Komponist
Introitus: Den store hvide flok vi se H.A. Brorson J.H. Nebelong
Hilsen
Bøn
Læsning
Komm süsser Tod Anonym (1725) Johann Sebastian Bach, arr. Knut Nystedt
Ave verum corpus W.A. Mozart
Aften og sorg Merete Bandak Torsten Borbye Nielsen, arr. Lena Maaløe
Må din vej gå dig i møde P. Hartling Trad. irsk folkemelodi, arr. Erik Sommer
Læsning
Trosbekendelsen – siges
DDS 754 Se, nu stiger solen
Evangelium
Prædiken
Blomster til allehelgen A.S. Bielefeldt Jens Mathiasen
Tænk, at livet koster livet J. Gustava Brandt Bent Fabricius-Bjerre, arr. Michael Bojesen
Sænk kun dit hoved Johannes Jørgensen Carl Nielsen, arr. John Høybye
Allehelgensbøn + Fadervor
Navneoplæsning
Kirkens kor synger under lystænding
DDS 787 Du, som har tændt millioner af stjerner (når alle sidder ned)
Kirkebøn
Hilsen
Velsignelse
DDS 121 Dejlig er jorden
Udgangsvers ved præsten
Postludium ved Jane Borello Carlsen