Kommende koncerter

Koncerter

Vi er hele tiden åbne for koncerter af enhver art, og vi tilrettelægger indholdet specielt til det enkelte arrangement.

Koret har på nuværende tidspunkt aftale om følgende koncerter:

Dato Sted Program
Fredag den 4. december 2020, kl. 19:30 Askø Kirke – Julekoncert Program
Tirsdag den 15. december 2020, kl. 19:30 Svanevig Hospice – Julekoncert Program ikke fastlagt
Tirsdag den 2. februar 2020, kl. 19:00 Lindeskovkirken – Kyndelmissekoncert Program ikke fastlagt
Søndag den 21. marts 2021, kl. 15:00 Snesere Kirke – Kaj Munk koncert Program
Onsdag den 12. maj 2021, aften Systofte Kirke Program ikke fastlagt
Mandag den 24. maj 2021, kl. 10:00 Christianssæde Slotspark – Pinsegudstjeneste Program ikke fastlagt
Torsdag den 16. september 2021, kl. 17:00 Antvorskov Kirke Program ikke fastlagt